Home / Maintenance  / Want a better deal? How a home inspection report benefits buyers

Want a better deal? How a home inspection report benefits buyers

A professional home inspection report is especially valuable to first-time homebuyers who do not have a lot of property experience. It provides an independent, professional evaluation of the home’s condition before the buyer commits to the purchase.

With a home inspection report in hand, the buyer can then work with the seller to determine what repairs will be made, who pays for them and when they will be completed.

The inspection report can be a strong negotiating tool for buyers who can agree to finance the repairs in return for a reduction in the sales price. The report can also help buyers decide if they want to walk away from the sale because of the number or type of repairs needed.

Neglecting to make your offer to purchase conditional on a satisfactory home inspection report can have serious financial repercussions for the buyer if a home has hidden damage requiring costly repairs down the road.

In South Africa, the law mostly allows sellers of second-hand houses to sell the house voetstoots, or “as is”. This means that if the buyer does not employ a home inspector to determine its true condition, then the buyer has little practical recourse to come back later and ask the seller to pay for problems which only surface after the buyer moves in.

Without a professional inspection, the buyer can only rely on the things they, as laymen, can see that require repairs.

On the other hand, a trained and experienced inspector will look deeper and identify areas of the home that may present issues later, such as a dangerous geyser installation, an evaluation of any damp and crack issues, and problems with the roof covering and the roof structure.

If approved municipal plans are made available, the inspector will also be able to compare the “as built” structures with the approved plans. Remember that responsibility for illegal structures, or electrical or plumbing installations, passes to the new owner on transfer.

Home inspections are not the same as bank inspections. Bank valuators merely assess the lender’s risk in the event of foreclosure and enable the lender to estimate the value of the home.

A home inspection report is more thorough and will cover the condition of the structural components, exterior, roofing, plumbing, electrical, heating, insulation and ventilation, air conditioning, and interiors and exteriors (including ground drainage).

Purchasing a home is a big investment, so economising on a home inspection may not be in your best interest.

 

Who is John Graham?

John GrahamJohn Graham is a South African who has spent more than 30 years in the property industry. He has hands-on experience as a developer, investor, estate agent, home builder and property inspector. John is the founder and CEO of HouseCheck (www.housecheck.co.za) and the principal of the SA Home Inspection Training Academy (www.sahita.co.za). He is the author of a number of popular eBooks including: The South African Home Buyer’s Guide; Quality Control for South African Home Building and The Complete Guide to South African Home Inspection.

 

hometimes@pixelbaste.com

Review overview
3 COMMENTS
  • gert 11th September 2015

    baie goeie idee. is daar al berekeninge gedoen rakende kostes en vir wie se rekening gaan dit wees? my persoonlike mening is dat die eienaar vir die kostes verantwoordelik gehou moet word. daar sal nou wel die wees wat vir of teen die maatreel gaan wees, maar soos alle nuwe dinge in die lewe, aanvaar of maak vrede. ek as huis eienaar is ten gunste daarvan want ek is nie lus vir hofsake of om agterna probleme op te los nie. n verkoper van n eiendom behoort trots te wees op sy nalatenskap, in die geval sy eiendom.daar moet nou net beheer uitgeoefen word dat die idee nie nou ook n money maker gaan word nie. baie verkopers het dood eenvoudig nie duisende rande om te betaal vir die diens nie, en gevolglik kan dit veroorsaak dat in sekere gevalle dit kan lei tot n afname aan beskikbare eiendomme wat die mark moet bereik. ek glo dit sal nie regtig lei tot drastiese maatreels nie.ek is ook van mening dat die inspekteurs na alles moet kyk soos bv: dak konstruksie, super struktuur,venster en deur rame,afwerkings binne en buite, geute en afvoer pype,ook die “plumbing sisteem waar moontlik,grens mure soos palisade,precast en enige ander konstruksie metodes wat moontlik n probleem mag raak..die anderkant van die “house inspection”kan ook lei dat finansiele instellings nou mag besluit dat verkopers eers moet regmaak voordat hulle sal besluit of n lening gegee kan word aldan nie. gewoonlik is daar klosules wat bepaal die retensie bedrag sal eers losgemaak word met bewys van herstelwerk gedoen.daar is gewoonlik baie probleme met die soorte van transaksies tussen banke.hoop hierdie nuwe soort van voorstelling word breedvoerig bespreek met alle rolspelers voordat dit dalk wetgewing kan raak. ek het vanoggend die voorstel met n klient bespreek en sy reaksie was baie negatief. dit het omtrent n uur geneem om hom te laat verstaan dat die beste opsie is in vergelyking met dit wat kan verkeerd gaan sou die opsie nie uitgevoer kan word nie. so julle, ja ek is baie positief oor die voorstelle. viva housecheck

POST A COMMENT